LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ năm 1993, với đơn vị trực thuộc là Nhà máy Bia Khuê Trung, đến năm 1998 được đổi tên thành Nhà máy Bia Tourane. Đến năm 2000 chỉ sử dụng một tên là Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh.

Ngay từ khi thành lập Công ty đã tiến hành đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các giải pháp về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động… Đặc biệt đến năm 1999, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản chất lượng của Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh “Thực phẩm Minh Anh Chất lượng và An toàn”. Đến Tháng 8 năm 2002, Công ty đã chuyển đổi thành công HT QLCL sang phiên bản 2000 và được cấp giấy chứng nhận ISO 9001: 2000. Quản lý chất lượng (HT QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9000. Sau hơn một năm tích cực xây dựng, đến 24/03/2001, Công ty đã được Quacert cấp giấy chứng nhận HT QLCL ISO 9002: 1994.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *